Voor de werking van je scripts/CMS systeem is het soms vereist de bestandsrechten aan te passen.
Door het aanpassen van de bestandsrechten kun je deze toegankelijker of juist ontoegankelijker maken.
Deze aanpassingen kun je maken met de FTP client Filezilla, meer hierover kun je teruglezen in deze handleiding.

  1. Klik met de rechter muisknop op de map of het bestand waarvoor je de bestandsrechten wilt wijzigen.
  2. Er opent zicht nu een menu, onderin kun je op bestandsrechten klikken.
  3. Je kunt nu de bestandsrechten wijzigen door de rechten aan te vinken of door een numerieke waarde in te vullen.
    Wanneer je alle bestanden en mappen in een map dezelfde waarde wilt geven vink je Toepassen op alle submappen aan.
  4. Wanneer je klaar bent klik je op Ok.